ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของเล่นและของใช้จำนวนหนึ่งให้แก่วัดเพื่อจัดกิจรรมจับฉลากเนื่องในงานวันเด็ก
14/01/2023
บริษัทแมกเตอร์ส (อินเตอร์เทรด) จำกัด บริษัทฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการมอบของเล่นและของใช้จำนวนหนึ่ง
ให้แก่วัด เพื่อจัดกิจรรมจับฉลากเนื่องในงานวันเด็กSee other similar events
< Return to previous page
Maxtors (Intertrade) Co., Ltd.
57/15 Soi Ramindra 34 (18/1) Yooyen Road Taraeng Sub-District
Bangkhen District Bangkok 10230 Thailand
Phone : +66 2 943 7590 - 91
Mobile : +66 81 453 9598