มอบถุงยังชีพพร้อมเงินจำนวนหนึ่งให้ชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี และมอบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้สภากาชาดไทย
25/02/2022
บริษัท แมกเตอร์ส (อินเตอร์เทรด) จำกัด มอบถุงยังชีพและเงินจำนวนหนึ่งให้ชาวบ้านจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 และมอบเงินอีกจำนวนหนึ่งให้สภากาชาดไทย


See other similar events
< Return to previous page
Maxtors (Intertrade) Co., Ltd.
57/15 Soi Ramindra 34 (18/1) Yooyen Road Taraeng Sub-District
Bangkhen District Bangkok 10230 Thailand
Phone : +66 2 943 7590 - 91
Mobile : +66 81 453 9598