สร้างที่อยู่อาศัย
07/08/2021
บริษัท แมกเตอร์ส (อินเตอร์เทรด) จำกัด ได้ดำเนินการช่วยสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับคุณลุง
เพื่อสร้างโอกาสในการยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

See other similar events
< Return to previous page
Maxtors (Intertrade) Co., Ltd.
57/15 Soi Ramindra 34 (18/1) Yooyen Road Taraeng Sub-District
Bangkhen District Bangkok 10230 Thailand
Phone : +66 2 943 7590 - 91
Mobile : +66 81 453 9598